Att sätta världens mäktigaste tävling på kartan

Att sätta världens mäktigaste tävling på kartan

Att sätta världens mäktigaste tävling på kartan

Att sätta världens mäktigaste tävling på kartan

Volvo Ocean Race stod inför en avgörande fråga - hur skulle de förbereda varumärket för framtidens kommunikationslandskap? Vi fick möjligheten att utrusta och göra Volvo Ocean Race redo för att möta en ny värld, en plats där information flödar fritt och allt antingen älskas eller hatas i sociala medier. En ny värld där samtliga av deras potentiella kunder möter ett komplext medielandskap, och där sponsring av ett globalt event kanske inte är lika attraktivt. För att möjliggöra att Volvo Ocean Race fortsätter vara en legendarisk tävling, tog vi fram en ny visuell identitet, inklusive fotokoncept och direction, en varumärkesbok och en kommunikationsstrategi.

The Volvo Ocean Race was facing a crucial question – how were they to clarify their brand and prepare it for the future landscape of communication? We were challenged to equip and make the Volvo Ocean Race ready to meet a new world, where information flows freely and everything is loved or hated in social media. A new world where all of their potential customers are facing a complex media landscape and sponsoring a global event is not something that attracts the world's most well known brands. In order to enable Volvo Ocean Race to continue being a legendary competition, a new visual identity was developed, including photography directions, a brand book and communication strategy.

Kund:

Volvo Ocean Race

Projektgrupp:

Brand Strategy & Creative Direction: Johan Ronnestam
Copywriter: Matt Carey
Projektledare: Caroline Karlström
Design: Kollor

Leverabler:

Ny visuell identitet, Fotokoncept och direction, Varumärkesbok.

Other projects

Fler projekt