Funktions-medicin i världsklass

Funktions-medicin i världsklass

Funktions-medicin i världsklass

Funktions-medicin i världsklass

Funmed är norra Europas ledande klinik inom funktionsmedicin. Med hjälp av vetenskapliga metoder går de till botten med de bakomliggande orsakerna till patienternas hälsoproblem och hjälper dem att ta kontroll över sin hälsa. När Funmed ville uppdatera varumärkets strategi och guidelines, kontaktade de Johan Ronnestam och ROST Studio. Johan Ronnestam Creative Studio genomförde en workshopserie och en rad intervjuer som underlag för att skapa en ny varumärkesplattform. Med plattformen på plats flyttade projektet sedan in i ROST Studio där en ny grafisk identitet togs fram och implementerades.

When Funmed, Northern Europe's leading Functinonal Medicine clinic wanted to update their brand strategy and brand guidelines they approached Johan Ronnestam and ROST Studio. As often before, Johan Ronnestam Creative Studio delivered a series of workshops and performed interviews to create a new brand platform. Once this was established the project moved on to the good stuff - the design. ROST Studio entered the project with high energy and passion. 

Kund: Funmed

Projektgrupp:
Varumärkesstrategi och Creative Direction: Johan Ronnestam
Art Direction och Design: Daniel Stridsberg
Projektledare: Maria Karlefeldt
Space Design: Maria Karlefeldt
Inredningsdesign: Kina Giesenfeld

Leverabler:
Varumärkesplattform. Logotyp. Identitet. Bildstrategi och bildkoncept. Produktkatalog och varumärkesenheter.

Other projects

Fler projekt