Strategi & design-plattform

Strategi & design- plattform.

Strategi & design-plattform

Strategi & design- plattform.

Sveriges främsta chefsnätverk Close, vände sig till ROST med en förfrågan om att skapa en ny varumärkesstrategi. Efter ett grundligt strategiarbete utvecklade ROST även en ny grafisk identitet för Close.

Close, Swedens leading management network asked ROST Studio to develop a new brand strategy and brand identity.

Kund:

Chefsnätverket Close

Projektgrupp:

Varumärkesstrategi: Johan Ronnestam
Creative & Art Direction: Johan Ronnestam
Lead Design: Daniel Stridsberg
Teknik: Triggerfish

Leverabler:

Varumärkesstrategi, varumärkesidentitet, kommunikationsplattform, grafiska guidelines, digital design.

Other projects

Fler projekt