Visionär prototyp

Visionär prototyp

Visionär prototyp

Visionär prototyp

ICA Gruppen är en av Nordens största dagligvaruhandlare, med 2400 butiker i fyra olika länder. ICA är en ledare på en marknad som karaktäriseras av hög förändringstakt och hård konkurrens.

ICA bad oss vägleda dem i processen att landa i vad nästa generations marknadsföring skulle innebära för dem. För att hjälpa ICA i det fortsatta arbetet med att bygga ett varumärke av världsklass så tog vi fram en ny strategi och ny UX och design som levde upp till deras vision - att göra varje dag lite enklare.

ICA Group is one of the Nordic region’s largest retailers. Groceries are their core business. With 2,400 stores, in five different geographical markets, ICA is a true industry leader in a market where the competition is tough.

ICA asked us if we could guide them in the process of finding out what “Next Generation Marketing” would mean for them. In order to help ICA continue building a world class brand, we developed a new strategy, UX and design that delivered on their vision – to make every day a little easier.

Kund:

ICA

Projektgrupp:

Strategi, Creative Direction, Art Direction och Copy : Johan Ronnestam
Design Direction, UX & Designproduktion: Daniel Stridsberg
Projektledare: Caroline Karlström
Video: Isprod

Leverabler:

Strategi, Design och UX. Video.

Other projects

Fler projekt