Ny identitet för Bluebird

Ny identitet för Bluebird

Ny identitet för Bluebird

Ny identitet för Bluebird

Bluebird är en nordisk digital marknadsföringsbyrå med kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. I samband med byråns expansion tog de hjälp av Ronnestam Creative och ROST Studio för att lyfta varumärket till samma nivå som byråns höga ambitioner. Efter ett grundligt strategiskt förarbete med intervjuer och workshops, formulerades en fullständig varumärkesplattform som utgjorde grund för efterföljande designprocess. Det kreativa arbetet sträckte sig från framtagning av en helt ny grafisk profil, till ett konstnärligt fotografiskt projekt med den begåvade Jonas Lindström, och slutligen koncept och design för web och utvalda enheter.

Bluebird är en nordisk digital marknadsföringsbyrå med kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. I samband med byråns expansion tog de hjälp av Ronnestam Creative och ROST Studio för att lyfta varumärket till samma nivå som byråns höga ambitioner. Efter ett grundligt strategiskt förarbete med intervjuer och workshops, formulerades en fullständig varumärkesplattform som utgjorde grund för efterföljande designprocess. Det kreativa arbetet sträckte sig från framtagning av en helt ny grafisk profil, till ett konstnärligt fotografiskt projekt med den begåvade Jonas Lindström, och slutligen koncept och design för web och utvalda enheter.

Kund: Bluebird

Projektgrupp:
Brand strategy & Creative Direction: Johan Ronnestam
Art Direction & Design: Daniel Stridsberg
Projektledning: Maria Karlefeldt
Foto & Video: Jonas Lindström

Leverabler:
Varumärkesplattform. Logotyp. Identitet. Bildstartegi- och koncept. Web design. Utvalda enheter.

Other projects

Fler projekt